Teorie

Liturgická teorie a teologie liturgie
Jan Černý
Cílem tohoto eseje je prozkoumat současnou nejrozšířenější podobu bohoslužeb Českobratrské církve evangelické - jež se vyvinula z Calvinovy reformy pozdně středověké predikantské bohoslužby - jako svazek médií "nesoucích" komunikační akty mezi aktéry bohoslužeb. Budeme přitom rozumět médiím tak, jak jim rozumí Marshall McLuhan v práci Understanding Media: The Extensions of Man (1); v textu budeme pracovat s některými McLuhanovými pojmy, jejichž smysl je průběžně objasňován v poznámkách, zde na konci našeho textu.
Coena
Praktické návody na přípravu různých typů liturgie. Připravil P. Hradilek pro časopis Getsemany.
Pavel Černý
Článek z pera předsedy Rady Církve bratrské, podnětný jistě i pro další z reformace vzešlé církve.
Coena
Liturgické barvy, užívané v bohoslužbě, mají hluboký symbolický význam. Převzato z polského Evangelického zpěvníku.
Martin Grombiřík
dokument k počátkům luterské liturgie v Čechách (zpráva o české mši pod obojí v Betlémské kapli (cca 1523) z kroniky Bartoše písaře)
Karel Šimr
Na webových stránkách Evangelischer Pfarrverein Baden si můžete legálně stáhnout, vytisknout a bezplatně šířit Studienbuch Liturgik.
Martin Grombiřík
Záznam přednášek prof. Pavla Filipiho z liturgiky na Evangelické teologické fakultě (veřejné studijní stránky Mgr. Zity Nidlové)
Martin Grombiřík
Přehled témat výchozího dokumentu programu Renewing Worship
Martin Grombiřík
5 praktických kroků doporučených Studijní skupinou pro svátosti při Presbyteriánské církvi v USA k posílení vnímání úlohy svátostí v životě církve.