„Nová“ liturgika

Autor:
Publikováno:

Na webových stránkách Evangelischer Pfarrverein Baden si můžete legálně stáhnout, vytisknout a bezplatně šířit Studienbuch Liturgik.

Na webových stránkách Evangelischer Pfarrverein Baden si můžete legálně stáhnout, vytisknout a bezplatně šířit Studienbuch Liturgik. Knihu napsal asi r.1972 heidelberský profesor Herbert Krimm pro nerealizovanou řadu učebnic jednoho nakladatelství, nyní ji příbuzní dali k dispozici v počítačové podobě. Jde o stručný úvod (61 hustě tištěných stran),  spíše o celkový pohled na předmět než o detaily. Motto: Falso accusantur ecclesiae nostrae, quod missam aboleant. Retinetur enim missa apud nos et summa reverentia celebratur (Conf. Aug. XXIV).