Zprávičky

Setkání Coeny v Českém Brodě 13.-15. 6. 2024

, Kategorie: náboženská událost

přijměte pozvání na studijní setkání v Českém Brodě bude od čtvrtka 13. do soboty 15. června 2024.

Kostel Nejsvětější Trojice
a přilehlá zvonice v Českém Brodě
Ulice Jungmannova, Jiráskovy sady

ČTVRTEK, 13.6.


18:00 společná večeře ve zvonici (přivezené jídlo vítáno)

19:30 Nešpory, večerní modlitba v kostele

20:00 Kde teď jsem? (rozhovor a sdílení u čaje a vína)

22:30 Kompletář, modlitba před nocí v kostele

PÁTEK, 14.6.


7:00 společná snídaně v Pekárně Kollinger

8:00 Laudy, ranní chvály v kostele

8:30 Velikonoční triduum
Naladění na téma, Tomáš Drobík
Vznik a vývoj, Pavel Hradilek

10:00 přestávka

10:30 Aktuální slavení tridua v ČCE
realita a možnosti v místě, kde působím, rozhovor

12:00 Sexta, polední modlitba v kostele

12:30 oběd v místní restauraci

14:00 Ježíš a hodnoty jeho světa optikou Lukášových podobenství, Jiří Lukeš (HTF UK)

15:30 přestávka

16:00 diskuze: bohatství, zemědělství, politika Ježíšovy doby, Jiří Lukeš

18:00 Nešpory, večerní modlitba v kostele

18:30 společná večeře ve zvonici (jídlo bude zajištěno)

20:00 Liturgický prostor ve stavbách ČCE, Jan Kirschner
Reflexe nové knihy Anny Boučkové

22:30 Kompletář, modlitba před nocí v kostele

SOBOTA, 15.6.


7:00 společná snídaně v Pekárně Kollinger

8:00 Laudy, ranní chvály v kostele

8:30 Bohoslužby po neštěstích, Karel Šimr
následná diskuze

12:00 Polední modlitba a požehnání na cestu v kostele


Přespání bude možné v kostele u varhan nebo v kanceláři na faře.
Také v pracovním prostoru setkání v patře ve zvonici,
kde ale bude nutné vždy vše ráno včas uklidit a připravit prostor k práci.
Spacáky a karimatky s sebou.

Popř. v Hotelu Apeyron, 1540 á noc v dvoulůžkovém pokoji,
rezervuje každý sám na tel. čísle 601 336 911

Setkání Coeny v Poličce 19.-21. 10. 2023

, Kategorie: náboženská událost
Tentokrát skromnější patchworkové setkání iniciativy Coena se uskuteční na evangelické faře v Poličce od čtvrtka 19.10. do soboty 21.10.2023. Ubytování je možné v hotelpivovarpolicka.cz, který je asi 200m od evangelického kostela.

Čtvrtek 19.10.

18 hod večerní chvály
18:30 společná večeře na faře
20:00 Kde teď jsem? (rozhovor a sdílení u čaje a vína)
22:00 kompletář

Pátek 20.10.

8:30 ranní chvály
9 hod
Jiří Tengler
Omnis terra
Ukázky zahraničních církevních písní v českém překladu

10:30 hod
přispěvatel/ka ještě není potvrzen/a
Práce s young adult
Od dětství k dospělosti v životě církevní komunity

12 hod modlitba během dne
12:30 oběd

14 hod
Tomáš Drobík
Role služebného kněžství v současné evangelické liturgii

15:30 hod
Jakub Smrčka
Možnosti a meze prezentace husitství a české reformace v současném veřejném prostoru

17:30 nácvik zpěvu žalmů
18 hod večerní chvály
19:30 večeře

20:30
Tomáš Drobík
#Segen
Teologie a praxe požehnání v prostoru sociálních sítí

21:00
ještě nepotvrzené téma
22:30 kompletář

Sobota 21.10.

8:30 ranní chvály
9 hod
Jiří Lukeš (HTF UK)
Aktuální témata současné novozákonní teologie

12 hod
Polední modlitba a požehnání na cestu

Naše liturgie: 20 let Evangelické liturgické iniciativy COENA

, Kategorie: náboženská událost

Termín: 24.-26.11.2022

Místo setkání: kostel a fara ČCE Pardubice

Ubytování a snídaně: Hotel Arnošta z Pardubic (pro zájemce zarezervováno, každý/á na své náklady)

Obědy a večeře: dle vlastní chuti a cenových představ v restauracích v okolí.

Na setkání se není třeba přihlašovat ani se účastnit všeho.

UPDATE: Jako organizátoři jsme zarezervovali ubytování v nedalekém hotelu Arnošta z Pardubic. Pokud byste toto chtěl využít, napište e-mail na adresu hotel@hotel-arnost.cz. Do předmětu uveďte, že jde o konferenci coena. A v textu zprávy napište své jméno, příjmení, zda noc ze čtvrtku na pátek nebo z pátku na sobotu nebo obě. A zda chcete snídani. Recepce nás rozdělí do 3 a 4 lůžkových pokojů. Ubytování si hradí každý sám. Tuto rezervaci je nutné provést do 17.11. Na faře ani v kostele nocovat nelze.
Parkovat lze u hotelu nebo u nedalekého obchodního domu Jamall.
Dobrovolně přispět na nezbytné náklady (pronájem fary etc.) bude možno na místě.

24.11.2022 čtvrtek

17:00 ubytování
18:00 nešpory
18:30 seznamovací večeře
Večerní program
(moderuje: Marek Lukášek)

19:30 - 21:00 referát: Pravoslavná pastorální teologie ve vztahu ke kaplanské službě
Vít Metoděj Kout, duchovní správce chrámu sv. Olgy Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních
následná diskuze

22:00 rozhovor u vína

23:00 kompletář: modlitba před spaním

25.11.2022 pátek

7:00 - snídaně v místě ubytování
8:00 Laudy: ranní chvály
Dopolední program
(moderuje: Daniel Heller, farář ČCE a člen zpěvníkové komise)

8:30 - 10:00 kolokvium: Já a nový Evangelický zpěvník
Jak mně pomáhá (nepomáhá) nový Evangelický zpěvník v přípravě bohoslužby v mém farním sboru, uvedení do tématu: 3 střípky, Tomáš Drobík

Blok I. 10-15 min příspěvky
Dráža Havlíčková-Dušková,Filip Susa, Elen Plzáková, Jakub Keller, Tomáš Pavelka

10:00 - 10:15 přestávka

10:15 - 11:45 Blok II. 10-15 min příspěvky
Jiří Bureš, Kateřina Frübauerová, Ondřej Kolář, Ondřej Zikmund, Jiří Tengler

12:00 Sexta: polední modlitba
12:30 oběd
Odpolední program
(moderuje: Jan Lata, kandidát trvalého jáhenství v Římskokatolické církvi)

13:30 - 14:30 referát Přímluvná modlitba v krizové době pandemie a války, David Sedláček, farář ČCE
15:00 - 16:00 referát Role předsedající/ho v liturgii, Pavel Hradilek, Institut Ekumenických studií v Praze
16:30 - 17:45 referát Kniha modliteb Evangelické církve Metodistické, důvody vydání, zdroje, teologie, příklad nedělní a kazuální ltg., recepce, Jana Křížová, předsedkyně liturgické komise ECM

18:00 nešpory
18:30 večeře
Večerní program
(moderuje: Jakub Smrčka, jáhen Starokatolické církve)

19:30 - 21:00 přednáška: Liturgické hnutí: konzervativní nebo progresivní počin?
zvláště s ohledem na reflexi ekumenické teologie v průběhu 20. století,
doc. Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie na Cyrilometodějská teologická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
následná diskuze

22:00 rozhovor u vína
23:00 kompletář: modlitba před spaním

26.11.2022 sobota

7:00 - snídaně v místě ubytování
8:00 Laudy: ranní chvály
Dopolední program
(moderuje: Marta Sedláčková, farářka ČCE)

8:30 - 10:00 přednáška: Konfirmace v současné prakticko-teologické diskuzi, doc. Tabita Landová, vedoucí katedry praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
následná diskuze

10:00 - 10:15 přestávka

10:15 - 11:45 seminář: Nové formuláře ke konfirmaci v ČCE a ECM, Tabita Landová

12:00 eucharistická bohoslužba
(předsedá: Karel Šimr, dialogické kázání: Marta Sedláčková + Tomáš Drobík)

13:00 oběd

Gregoriánský chorál na akci Sboropění

, Kategorie: náboženská událost

Již po čtvrté pořádá Brněnský seniorát ČCE akci „Brněnské sboropění“ určenou zpěvákům, sbormistrům a dalším církevním hudebníkům. Letošní ročník bude zpestřen seminářem gregoriánského chorálu pod vedením lektora Jiřího Hodiny. Akce se koná v brněnském Blahoslavově domě (Lidická 79) 19. ledna 2019 od 9 do 17 hodin.

Bližší informace a možnost přihlášení na adrese https://sites.google.com/view/sboropeni


Habilitační přednáška Mgr. Tabity LANDOVÉ, Ph.D. na téma „Liturgia semper reformanda“

, Kategorie: náboženská událost

Evangelická teologická fakulta UK v Praze zve na na veřejnou habilitační přednášku Mgr. Tabity LANDOVÉ, Ph.D.konanou v pátek dne 7. prosince 2018 od 9,30 hodin (malá posluchárna ETF, 1. patro) na téma „Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku“.


Velikonoční setkání Coeny v Miroslavi

, Kategorie: náboženská událost

Od večera pátku 6. dubna do poledne soboty 7. dubna 2018 bude na evangelické faře v Miroslavi (Husova 67/44 ) probíhat neformální setkání příznivců evangelické liturgické iniciativy Coena. Na pořadu bude přátelské setkání, rozhovor o vývoji liturgického života v církvi a jednotlivých sborech a liturgie. Zváni jsou všichni zájemci. Bližší informace na čísle 603 879 681.


Seminář IES o liturgické obnově v reformačních církvích

, Kategorie: náboženská událost

Ve dnech 13.-14.4.2018 bude Institut ekumenických studií pořádat víkendový seminář "Liturgická obnova církví vzešlých z reformace".


Rodinná rekreace s denní modlitbou

, Kategorie: náboženská událost

Také letos proběhne v Horském domově v Herlíkovicích ve dnech 12.7. - 19.7. 2015 pod vedením faráře Karla Šimra pobyt pro rodiny s menšími dětmi.

Týden s tématem "Aby malé bylo velké" nabídne každodenní zážitkové katecheze pro děti, ranní a večerní liturgické modlitby ve zdejším kostele, nedělní eucharistickou bohoslužbu a samozřejmě také výlety nebo večerní diskuse a promítání filmů.

"V létě nás obklopuje pestrá příroda – s vysokými horami, šumícími potoky, rozkvetlými loukami, zlatavými poli, vysokými stromy. Ale aby něco velkého a krásného vyrostlo, musí se malé semínko ujmout a zapustit kořeny. Z malého zrna pak vyroste velký strom. Takové je i tajemství křesťanské víry. Ať malí či velcí – jsme pozváni se k pramenům této víry společně přiblížit v malebném prostředí Krkonoš," zve farář Karel Šimr.

Pobyt pořádá Českobratrská církev evangelická. Přihlásit se a získat bližší informace je možné zde.


Setkání s tématem Reformace a mystika

, Kategorie: náboženská událost

V pátek 10.4. 2015 proběhne v Kolíně studijní setkání s tématem "Reformace a mystika". Přihlášeny jsou zatím přednášky Tomáše Živného "Jeden smělý Mistr aneb náčrt spirituality a theologie Meistera Eckharta" a Martina Grombiříka "Unio mystica v teologii luterské ortodoxie". Prostor bude také na širší diskusi k tématu. Den zarámuje slavení denní modlitby.

Akce se koná v Husově domě Českobratrské církve evangelické (Kmochova 16) a je otevřená všem zájemcům. Začíná v 9 hodin. Ve čtvrtek 9.4. od 18 hodin proběhne tamtéž setkání členů a sympatizantů evangelické liturgické iniciatvy Coena, která studijní setkání pořádá.

Bližší informace u Marka Lukáška: 728 552 024, marek.lukasek@tiscali.cz


Studijní setkání s tématem manželství

, Kategorie: náboženská událost

Coena ve spolupráci se sdružením Polaris chystá na Vysočině ve dnech 20.-21.6.2014 studijní setkání o manželství. Bližší informace uveřejníme zde.


10 starších zpráviček