Svátky Páně

V této složce najdete propria ke svátkům Páně, které vychází každoročně ze stejných biblických textů.
Karel Šimr
Popeleční sředou vstupujeme do doby postní, čtyřicetidenního období přípravy na Velikonoce. Bohoslužby mají kající charakter a mohou obsahovat společnou zpověď sboru.
Karel Šimr
Lidově Hromnice, dříve také Očišťování Panny Marie. Slaví se 2. února. Liturgická barva bílá. V předpostí je vhodné vynechat Haleluja.
David Sedláček
Liturgický řád velkopáteční bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně dle obvyklého evangelického pořadu.
Tomáš Drobík
Liturgický pořad velkopáteční bohoslužby, počítající se službou stolu Páně - anamnéze ani epikléze nechybí, oproti "standardu" však eucharistická modlitba nezahrnuje žádný dialog ani žádné jiné "normální" prvky.
David Sedláček
Liturgická příprava. Texty Sk 1:1-11; Ž 47; Ef 1:15-23; Lk 24:44-53. Liturgická barva: bílá.
Jiří Bureš
Alternativní liturgie Nanebevstoupení Páně (vhodná pro stacionární bohoslužbu - např. ve venkovním terénu v přírodě)