Kázání v kontextu bohoslužeb v duchu reformované ortodoxie

Referát přednesený Adamem Balcarem na studijním setkání Coeny s tématem Kázání v kontextu bohoslužebného dění 9. 11. 2007 v Krouně.
Soubor je ve formátu PDF verze 1.4
Velikost souboru je 161999 bytů.