Luthersko-pravoslavný dialog o Eucharistii

Autor:
Publikováno:

Smíšená luthersko-pravoslavná komise přijala 6. 12. 2006 v Bratislavě společné stanovisko k otázce Eucharistie.

Komise, která se schází již 25 let, vypracovala dokument Tajemství církve: Svatá Eucharistie v životě církve (The Mystery of the Church: The Holy Eucharist in the Life of the Church) ve kterém se zabývala učením obou vyznání o svátosti těla a krve Páně s přihlédnutím k hledání styčných a navazujících bodů v obou pohledech. Tématem dokumentu jsou jednak "tradiční" otázky týkající se např. obětního aspektu Eucharistie nebo christologického výkladu reálné přítomnosti, ve kterém luteráni a pravoslavní ukazjí pozoruhodnou konvergenci, jakož i některé moderní úhly pohledu, např. Eucharistie v sociálním nebo enviromentálním kontextu.

Přestože bylo dosaženo překvapivých shod v mnoha bodech, zůstávají stále některé otázky otevřené, některé z nich (vztah Eucharistie k ordinované službě) vyžadují "podrobnější samostatnou diskusi". Nicméně i tak je bratislavský dokument příkladem pozitivního výsledku ekumenického sbližování i v tak citlivé otázce, jako je svátost Večeře Páně.

Zdroje: