Meditace J. Gerharda o jménu Ježíš

Autor:
Vytvořeno:

Meditace významného představitele lutherské orthodoxie Johanna Gerhadra o jménu Ježíš

Jaké jméno může být sladší?

Dobrý Ježíši, buď také Ježíšem pro mne. Pro své svaté jméno měj se mnou slitování. Můj život mne zavrhuje, ale jméno Ježíš mne zachrání. Pro své jméno se mnou jednej v souladu s ním. A protože jsi pravý a velký Spasitel, bez pochyby víš, jak velké a skutečné jsou mé hříchy. Měj se mnou slitování v čas milosti a nezavrhuj mne v čas soudu. Jestliže mne přijmeš pod příkrov milosrdenství, nebudeš pro mne umenšen. Jestliže rozdělíš drobky své dobroty i pro mne, nebudeš pro to chudší. Jestliže jsi se pro mne narodil a byl jsi pro mne obřezán, jsi také Ježíš pro mne.

Ve mně je hřích, odplata a zavržení. Ve Tvém jménu je spravedlnost, vyvolení a spása. Já však jsem pokřtěn ve tvé jméno. Ve tvé jméno věřím. Ve tvém jménu umírám. Ve tvém jménu jsem se narodil znovu. A ve tvém jménu se objevím na Soudu. Vše je pro nás připraveno v tomto jménu a na způsob pokladu shromážděno. Jak mnoho dobrého odchází z těchto věcí, když ti nedůvěřuji. Odstraň ze mne prosím tuto nevěru. Ve tvém pravém jménu se modlím, dobrý Ježíši, abys mne nezavrhnul - mne, kterého chceš z dluhů vzniklým mojí vinou a nevěrou zachránit svými drahými zásluhami a spasitelným jménem.