Irské modlitby

Autor:
Publikováno:

Ó králi Velkého pátku (starobylá irská modlitba)

Ó králi Velkého pátku,
jenž jsi byl ke kříži přibitý
Ó Pane, jenž jsi utrpěl
zranění, rány a ztráty.
Ukrýváme se
pod štít tvé moci.
Kéž aspoň část plodů ze stromu tvého utrpení
spadne na nás této noci.


Štít svatého Patrika

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám Svatou Trojici,
věřím v Boha trojjediného,
vyznávám Boha jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli
Vstávám dnes
v moci Kristova narození a křtu,
v moci jeho ukřižování a pohřbu,
v moci jeho zmrtvýchvstání a vstupu do nebe.
Kriste, buď dnes mým ochráncem:
Kriste, buď se mnou,
Kriste, buď přede mnou,
Kriste, buď za mnou,
Kriste, buď ve mně,
Kriste, buď pode mnou,
Kriste, buď nade mnou,
Kriste, buď vpravo,
Kriste, buď vlevo,
Kriste, buď se mnou, když ležím,
Kriste, buď se mnou, když sedím,
Kriste, buď se mnou, když vstávám.
Kriste, buď v srdci každého,
kdo si na mne vzpomene,
Kriste, buď v ústech každého,
kdo o mně promluví,
Kriste, buď v očích každého,
kdo se na mne podívá,
Kriste, buď v uších každého,
kdo mě bude poslouchat.
Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám Svatou Trojici;
věřím v Boha trojjediného,
vyznávám Boha jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli. Amen.


Gaelské požehnání z 15. století

Bože, buď v mé hlavě a v mém chápání,
Bože, buď v mých očích a v mém hledění,
Bože, buď v mých ústech a v mém mluvení,
Bože, buď v mém srdci a v mém myšlení,
Bože, buď při mé smrti a mém loučení.


Staré irské požehnání

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé sluce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme, nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.


Tradiční keltský hymnus

Buď mojí vidinou, Pane, nad srdcem mým,
vše ostatní je pro mne marným a bezcenným,
pokud tu nejsi ty, ať spím anebo bdím,
tvá přítomnost je stálým světlem mým.
Buď mojí moudrostí, mým pravým slovem, Pane,
navěky s tebou já, ty se mnou – ať se stane.
Ty buď mým velkým otcem, já drahým synem tvým,
ty věčně ve mně dlící – já s tebou jediným.

Převzato z materiálů k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2006 - ke stažení zde.