Angelus II (K. Šimr)

Autor:
Publikováno:

Jako inspiraci k modlitbě v adventní a vánoční době bych vám rád nabídl další "evangelickou" verzi modlity Anděl Páně. Luterské znění této modlitby najdete na jiném místě této sekce. Předložený příspěvek k tradičnímu znění Zdrávas přidává opomíjený (a pro evangelickou mariologii stěžejní verš Lk 1, 45) a naopak vynechává přímou aklamaci Marie. Tu nahrazuje prosba ke Kristu jako vyústění meditace s a nad matkou Páně. Modlitbu uzavírá kolekta ze starokatolického misálu.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

(biblický verš)

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou!
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého života.
Blahoslavená, která uvěřila, že se splní, co jí bylo řečeno od Pána.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží a Mariin, smiluj se nad námi!

Hle, jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria...

A slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria...

Dobrý Bože,
z andělova zvěstování jsme poznali,
že tvůj Syn se stal člověkem.
Prosíme tě: naplň nás svou milostí,
abychom skrze jeho umučení a smrt dospěli ke slávě vzkříšení.
Neboť on s tebou žije a působí na věky věků.