Anděl Páně (Angelus)

Autor:
Publikováno:

Evangelické podání tradiční modlitby Anděl Páně jako připomínky vtělení, která má obvykle své místo v polední modlitbě.

P: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.

ticho
(tři údery zvonkem)

P: Hle, jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova.

ticho
(tři údery zvonkem)

P: A slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.

ticho
(tři údery zvonkem)

P: Modleme se: Pane, naplňuješ nás svou milostí a dáváš nám účast na tajemství Kristova vtělení. Dej, ať se celým životem ve víře otevřeme andělské zvěsti, že tvůj Syn Ježíš Kristus přijal naše tělo a krev, abychom skrze jeho utrpení a kříž dospěli ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.