Ekumenický lekcionář B

Propria k Ekumenickému lekcionáři rok B (liturgické přípravy)
Marek P. Lukášek
Texty - První čtení: Iz 64:1-9; mezizpěv: Ž 80:1-7.17-19; druhé čtení: 1K 1:3-9; evangelium: Mk 13:24-37 (začíná roční cyklus B, evangelium podle sv. Marka). Liturgická barva fialová
Martin Grombiřík
První čtení Iz 40:1-11; mezizpěv Ž 85:1-2.8-13; druhé čtení 2Pt 3:8-15 a evangelium: Mk 1:1-8 (začátek evangelia, služba Jana Křtitele). Liturgická barva fialová, doxologie "Gloria" není, je však Haleluja.
Karel Šimr
Latinsky Gaudete (Radujte se). Texty: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-28. Evangelium odpovídá textu pro 4. neděli adventní dle starocírkevních perikop. Liturgická barva: fialová nebo růžová. Gloria odpadá.
Martin Grombiřík
Introitus Rorate, texty 2S 7:1-11.16; L 1:47-55 (Magnificat) nebo Ž 89:1-4.19-26; Ř 16:25-27 a L 1:26-38 (zvěstování). Liturgická barva fialová. Gloria není, Haleluja ano.
Karel Šimr
Texty: Iz 61,10-62,3; Ž 148; Ga 4,4-7; L 2,22-40. Liturgická barva: bílá. V římskokatolické tradici Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. V pravoslavné tradici existuje svátek Setkání Ježíše se Simeonem.
Karel Šimr
Neděle Svatby v Káně. Texty: 1S 3,1-10 (11-20); Ž 139,1-6.13-18; 1K 6,12-20; J 1, 43-51 (nebo J 2,1-12). Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: Jon 3,1-5.10; Ž 62 nebo 25; 1K 7, 29-31; Mk 1,14-20. Liturgická barva: zelená.
Martin Grombiřík
Texty: Iz 40:21-31, Ž 147:1-11.20c, 1K 9:16-23, Mk 1:29-39, liturgická barva: zelená. Ve starším liturgickém kalendáři začátek předpostí (Septuagesima).
Martin Grombiřík
Neděle Proměnění Páně (podle lutherských verzí RCL). Texty: 2Kr 2:1-12; Ž 50:1-6; 2K 4:3-6; Mk 9:2-9. Liturgická barva bílá. Ve starším liturgickém kalendáři masopustní neděle či neděle "Esto mihi".
Marek P. Lukášek
Texty: Texty: Gn 9, 8-17; Ž 25, 1-10; 1P 3,18-22; Mk 1,9-15. Liturgická barva: fialová.
Karel Šimr
Latinsky Reminiscere. Liturgická barva fialová. Gloria in excelsis a Haleluja odpadají. Lekcinář pro druhou neděli v postu nabízí volbu mezi Mk 8,31-38 (první předpověď utrpení a výzva k následování) a Mk 9,2-9 (proměnění na hoře). Tam, kde se proměnění Páně připomínalo o poslední neděli po Zjevení, je vhodnější dát přednost perikopě o utrpení a následování.
David Sedláček
Neděle Oculi, první čtení: Ex 20:1-17 (Desatero); mezizpěv: Ž 19; druhé čtení: 1K 1:18-25 (slovo o kříži); evangelium: J 2:13-22 (vyčištění chrámu). Liturgická barva fialová.
David Sedláček
Neděle Laetare (Raduj se). první čtení: Nu 21:4-9; mezizpěv: Ž 107:1-3.17-22; druhé čtení: Ef 2:1-10; evangelium: J 3:14-21. Liturgická barva růžová nebo fialová.
Karel Šimr
Judica nebo Smrtná neděle. Texty: Jr 31,31-34; Ž 51,1-12 / Ž 119,9-16; Žd 5,5-10; J 12,20-30. Liturgická barva fialová. Gloria a Haleluja odpadají.
Marek P. Lukášek
Palmarum. Texty: Iz 50,4 – 9; Ž 86; Fp 2,5 – 11; Mk 14,3 – 9. Vynechává se Aleluja. Liturgická barva: červená nebo fialová.
Marek P. Lukášek
Tradičně neděle "Misericordias", texty Sk 3:12-19; Ž 4; 1J 3:1-7 a L 24:36b-48. Liturgická barva: bílá
Karel Šimr
Neděle Dobrého pastýře. Latinský název neděle podle introitu: Jubilate. Liturgická barva: bílá. Koresponduje s propriem 3. neděle velikonoční podle luterského lekcionáře.
Karel Šimr
Introitus Cantate. Texty: Sk 8, 26-40; Ž 22, 25-31; 1J 4, 7-21; J 15, 1-8. Odpovídá propriu 4. neděle velikonoční dle luterských perikop.
Daniel Heller
V lutherské tradici: neděle Rogate (podle Mt 7,7 sr Jan 15,16). Světový den modliteb za pronásledované křesťany. Liturgická barva: bílá.
Karel Šimr
Introit Exaudi. Texty: Sk 1,15-17.21-26; Ž 1; 1J 5,9-13; Jan 17,6-19. Liturgická barva: bílá.
Martin Grombiřík
Texty Sk 2:1-21 nebo Ez 37:1-14; Ž 104:24-34.35b; Ř 8:22-27 a J 15:26-27.16:4b-15. Liturgická barva červená, konec velikonočního období.
Karel Šimr
Lat. Trinitatis. Texty: Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8,12-17; J 3,1-17; liturgická barva bílá.
Karel Šimr
Texty: 1S 15,34 - 16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4, 26-34. Evangelijní text odpovídá perikopě třetí řady luterských perikop pro neděli Sexagesimae (neděle po Devítníku, druhá neděle v předpostí). Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: 1S 17,32-50; Ž 9; 2K 6,1-13; Mk 4, 35-41. Liturgická barva: zelená. Evangelijní text odpovídá perikopě pro 4. neděli po Epifanii podle luterského lekcionáře.
Marek P. Lukášek
Liturgická barva: zelená. Evangelijní text (v Matoušově podání: Mt 9,18 – 26) odpovídá perikopě pro 24. neděli po Trojici podle luterského i "starokřesťanského" lekcionáře.
Karel Šimr
s připomínkou památky Cyrila a Metoděje a Jana Husa. Liturgická barva: červená.
Martin Grombiřík
První čtení: Ex 16:2-4;9-15 nebo 2S 11:26-12:13a, mezizpěv: Ž 78:23-29 nebo Ž 51:1-12, druhé čtení: Ef 4:1-16, evangelium: J 6:24-35. Liturgická barva zelená, téma "pravý chléb z nebe".
Martin Grombiřík
Texty 1Kr 19:4-8 nebo 2S 18:5-9.15.31-33, Ž 34:1-8 nebo 130, Ef 4:25-5:2 a J 6:35.41-51. Liturgická barva zelená.
Karel Šimr
Texty: 1Kr 2,10-12; 3,3-14; Ž 111; Ef 5,15-20; J 6, 51-58. Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: 1Kr 8,22-30.41-43 nebo Joz 24,1 – 2a. 14 – 18; Ž 84 nebo 35,15-22; Ef 6, 10-20; J 6, 56-69. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Př 22,1-2.8.9.22.23; Ž 125; Jk 2,1-10.14-17; Mk 7,24-37. Liturgická barva: zelená. Evangelijní text odpovídá perikopě pro 12. neděli po sv. Trojici podle starocírkevních perikop.
David Sedláček
Texty: Iz 50, 4-9 nebo Př 1, 20-23; Ž 19 (nebo Ž 116, 1-9); Jk 3, 1-12; Mk 8, 27-38. Liturgická barva zelená.
Karel Šimr
Texty: Př 31, 10-31 nebo Mdr 1, 16-2,1.12-22 nebo Jr 11, 18-20; Ž 1 nebo Ž 54; Jk 3, 13 - 4, 3.7-8a; Mk 9, 30 - 37. Liturgická barva zelená.
Karel Šimr
Texty: Ester 7, 1-6.9-10; 9, 20-22; Nu 11, 4-6.10-16.24-29; Ž 124 nebo Ž 19, 8.10.12-14; Jk 5, 13-20; Mk 9, 38-50. Liturgická barva: zelená.
Jiří Bureš
Texty: Gn 2, 18-24; Ž 8; Žd 1, 1-4; 2, 5-12 ; Mk 10, 2-16. Liturgická barva: zelená.
Martin Grombiřík
Texty: Am 5:6-7.10-15 nebo Jb 23:1-9.16-17, Ž 90:12-17 nebo Ž 22:1-15, Žd 4:12-16 a Mk 10:17-31. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Texty: Job 37, 1-7 (34-41) nebo Iz 53, 4-12; Žalm 22, 1-15 nebo Ž 90, 12-17; Žd 1, 1-4; 2, 5-12; Mk 12, 28-34. Liturgická barva: zelená.
Daniel Heller
Texty: Jb 42,1-6.10-17 nebo Jr 31,7-9; Ž 34,1-8.(19-22) nebo Ž 126; Žd 7,23-28; Mk 10, 46-51. Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: 1Král 17,8 – 16; Ž 127; Žd 9,24 – 28; Mk 12,41 – 44. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: 1S 1,4-20; 1S 2,1.4.5.6-7.8; Žd 10, 11-14 (15-18).19-25; Mk 13, 1-8. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Poslední neděle liturgického roku. Texty podle ekumenického lekcionáře převzaty ze svátku Krista Krále: 2Sa 23,1-7 nebo Da 7, 9-10.13-14; Ž 132, 1-12. (13-18) nebo Ž 93; Zj 1, 4b-8; J 18, 33-37. Liturgická barva: zelená.