Propria dle Erneuerte Agende

Připraveno ve spolupráci s Ekumenicko-liturgickým institutem Edmunda Schlinka při Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích a s Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands. Sestavil a z Erneuerte Agende (Lutherisches Verlagshaus Hannover 1990) přeložil Jaroslav Vokoun.
Jaroslav Vokoun
struktura propria - Navštívení Panny Marie - Cyril a Metoděj - M. Jan Hus - 3. až 6. neděle po Trojici - Jakub Starší apoštol - Volný čas a dovolená - Zodpovědný přístup k přírodě a technice
Jaroslav Vokoun
7.- 11. neděle po sv. Trojici - Proměnění Páně - sv. Vavřinec - sv. Bartoloměj - Stětí Jana Křtitele - proprium Křesťané a židé - proprium Učitele církve
Jaroslav Vokoun
12.-15. neděle po Trojici - Apoštola a evangelisty Matouše - Den archanděla Michaela a všech andělů - Proprium Zachování pořádku a spravedlnosti ve státě - Obecné kolekty I - Proprium Překonání sociálního napětí.
Jaroslav Vokoun
16.-19. neděle po Trojici - Den díkůvzdání za úrodu - Přímluvná modlitba obecná - Ofertorium před večeří Páně - Děkovná modlitba po sv.večeři - Památka posvěcení chrámu - Den evangelisty Lukáše - Den apoštolů Šimona a Judy - Den reformace
Jaroslav Vokoun
památka svatých - památka zesnulých - 20. neděle po Trojici až poslední neděle církevního roku - 1. neděle v adventu - den apoštola Ondřeje - prosby o mír a ochranu lidského života - kající den - kolekty k památkám svědků víry
Jaroslav Vokoun
2. až 4. neděle v adventu - Svatvečer Kristova narození - Svatá noc - Svátek Kristova narození I a II - den mučedníka Štěpána - apoštol a evangelista Jan - den Nevinných dětí - 1. neděle po Vánocích - svatvečer Nového roku
Jaroslav Vokoun
Nový rok, Jména Ježíš - 2. neděle po Vánocích - Zjevení Páně - Křtu Páně - Svatba v Káně - 3. neděle po Epifanias - Obrácení apoštola Pavla
Jaroslav Vokoun
Poslední neděle po Zjevení Páně až 1. neděle postní - anglikánské proprium - pravoslavné kolekty - svátek apoštola Matěje
Jaroslav Vokoun
Květná neděle - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Velká noc - Neděle vzkříšení - Evangelista Marek - 2. neděle velikonoční - 3. neděle velikonoční - pravoslavné perikopy - anglikánské kolekty a perikopy
Jaroslav Vokoun
Prosby za požehnání práce - 4. až 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení Kristovo - Vylití Ducha svatého - proprium jednoty církve - pravoslavné a anglikánské perikopy - anglikánské kolekty - z bohatství pravoslavné tradice
Jaroslav Vokoun
Neděle trojiční - 1. neděle po Trojici - 2. neděle po Trojici - Narození Jana Křtitele - Památka Augsburského vyznání - Den apoštolů Petra a Pavla