Advent a vánoce na Coeně

Autor:
Publikováno:

Metastránka s rozcestníkem na adventní a vánoční materiály.

Adventní a vánoční materiály

Liturgické materiály a články
Vánoční meditace Johanna Gerharda
Přímluvy v adventu
Článek G. Čumplové o Adventu
Článek D. Sedláčka o vánočních svátcích
Listopadová, prosincová a lednová propria podle EA
Responsoriální žalm pro Štědrý večer ("Dnes večer poznáte" + Ž 24)
 

Liturgické a homiletické přípravy

1. neděle adventní

A

Iz 2:1-5; Ž 122; Ř 13:11-14; Mt 24:36-44
homiletická příprava
liturgická příprava


B

Iz 64:1-9; Ž 80:1-7.17-19; 1K 1:3-9; Mk 13:24-37
homiletická příprava
liturgická příprava


C

Jr 33:14-16; Ž 25:1-10; 1Te 3:9-13; L 21:25-36
homiletická příprava
liturgická příprava


2. neděle adventní

A

Iz 11:1-10; Ž 72:1-7.18-19; Ř 15:4-13; Mt 3:1-12
homiletická příprava
liturgická příprava


B

Iz 40:1-11; Ž 85:1-2.8-13; 2Pt 3:8-15; Mk 1:1-8
homiletická příprava
liturgická příprava


C

Mal 3:1-4; L 1:68-79; Fp 1:3-11; L 3:1-6
homiletická příprava
liturgická příprava


3. neděle adventní

A

Iz 31:1-10; Ž 146:5-10 nebo L 1:47-55; Jk 5:7-10; Mt 11:2-11
homiletická příprava
liturgická příprava


B

Iz 61:1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5:16-24; J 1:6-8.19-28
homiletická příprava
liturgická příprava


C

Sf 3:14-20; Iz 12:2-6; Fp 4:4-7; L 3:7-18
homiletická příprava
liturgická příprava4. neděle adventní

A

Iz 7:10-16; Ž 80:1-7.17-19; Ř 1:1-7; Mt 1:18-25
homiletická příprava
liturgická příprava


B

2S 7:1-11.16; L 1:47-55 nebo Ž 89:1-4.19-26; Ř 16:25-27; L 1:26-38
homiletická příprava
liturgická příprava


C

Mi 5:2-5a; L 1:47-55  nebo Ž 80:1-7; Žd 10:5-10; L 1:39-45.46-55
homiletická příprava
liturgická příprava


Narození Páně

Liturgická příprava (půlnoční)
Liturgická příprava (za svítání)
Liturgická příprava (ve dne)
Homileticko-liturgická příprava (J 1, M. Grombiřík)
Homiletická příprava (Lk 2, D. Heller)
Homiletická příprava (Lk 2, D. Sedláček)


Svátek Štěpána (II. vánoční)

Homiletická příprava


Silvestr

Liturgická příprava (i pro Nový rok)


Nový rok

Homiletická příprava
Liturgická příprava
Meditace J. Gerharda o jménu Ježíš


 

Neděle po Vánocích

A
Iz 63, 7-9; Ž 148; Žd 2, 10-18; Mt 2, 13-23
homiletická příprava
liturgická příprava

B
Iz 61,10-62,3; Ž 148; Ga 4,4-7; L 2,22-40
homiletická příprava
liturgická příprava

C
1 Sa 2, 18-20. 26; Ž 148; Ko 3, 12-17; Lk 2, 41-52
homiletická příprava
liturgická přípravaZjevení Páně

Liturgická příprava
Homiletická příprava

Křtu Páně

A
Iz 42,1-9; Ž 29; Sk 10, 34-43; Mt 3, 13-17
homiletická příprava
liturgická příprava

B
Iz 60, 1-6; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11

homiletická příprava

C
Iz 43, 1-7; Ž 29; Sk 8, 14-17; L 3, 15-17.21-22
homiletická příprava
liturgická příprava