Naše liturgie: 20 let Evangelické liturgické iniciativy COENA

, Kategorie: náboženská událost

Termín: 24.-26.11.2022

Místo setkání: kostel a fara ČCE Pardubice

Ubytování a snídaně: Hotel Arnošta z Pardubic (pro zájemce zarezervováno, každý/á na své náklady)

Obědy a večeře: dle vlastní chuti a cenových představ v restauracích v okolí.

Na setkání se není třeba přihlašovat ani se účastnit všeho.

UPDATE: Jako organizátoři jsme zarezervovali ubytování v nedalekém hotelu Arnošta z Pardubic. Pokud byste toto chtěl využít, napište e-mail na adresu hotel@hotel-arnost.cz. Do předmětu uveďte, že jde o konferenci coena. A v textu zprávy napište své jméno, příjmení, zda noc ze čtvrtku na pátek nebo z pátku na sobotu nebo obě. A zda chcete snídani. Recepce nás rozdělí do 3 a 4 lůžkových pokojů. Ubytování si hradí každý sám. Tuto rezervaci je nutné provést do 17.11. Na faře ani v kostele nocovat nelze.
Parkovat lze u hotelu nebo u nedalekého obchodního domu Jamall.
Dobrovolně přispět na nezbytné náklady (pronájem fary etc.) bude možno na místě.

24.11.2022 čtvrtek

17:00 ubytování
18:00 nešpory
18:30 seznamovací večeře
Večerní program
(moderuje: Marek Lukášek)

19:30 - 21:00 referát: Pravoslavná pastorální teologie ve vztahu ke kaplanské službě
Vít Metoděj Kout, duchovní správce chrámu sv. Olgy Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních
následná diskuze

22:00 rozhovor u vína

23:00 kompletář: modlitba před spaním

25.11.2022 pátek

7:00 - snídaně v místě ubytování
8:00 Laudy: ranní chvály
Dopolední program
(moderuje: Daniel Heller, farář ČCE a člen zpěvníkové komise)

8:30 - 10:00 kolokvium: Já a nový Evangelický zpěvník
Jak mně pomáhá (nepomáhá) nový Evangelický zpěvník v přípravě bohoslužby v mém farním sboru, uvedení do tématu: 3 střípky, Tomáš Drobík

Blok I. 10-15 min příspěvky
Dráža Havlíčková-Dušková,Filip Susa, Elen Plzáková, Jakub Keller, Tomáš Pavelka

10:00 - 10:15 přestávka

10:15 - 11:45 Blok II. 10-15 min příspěvky
Jiří Bureš, Kateřina Frübauerová, Ondřej Kolář, Ondřej Zikmund, Jiří Tengler

12:00 Sexta: polední modlitba
12:30 oběd
Odpolední program
(moderuje: Jan Lata, kandidát trvalého jáhenství v Římskokatolické církvi)

13:30 - 14:30 referát Přímluvná modlitba v krizové době pandemie a války, David Sedláček, farář ČCE
15:00 - 16:00 referát Role předsedající/ho v liturgii, Pavel Hradilek, Institut Ekumenických studií v Praze
16:30 - 17:45 referát Kniha modliteb Evangelické církve Metodistické, důvody vydání, zdroje, teologie, příklad nedělní a kazuální ltg., recepce, Jana Křížová, předsedkyně liturgické komise ECM

18:00 nešpory
18:30 večeře
Večerní program
(moderuje: Jakub Smrčka, jáhen Starokatolické církve)

19:30 - 21:00 přednáška: Liturgické hnutí: konzervativní nebo progresivní počin?
zvláště s ohledem na reflexi ekumenické teologie v průběhu 20. století,
doc. Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie na Cyrilometodějská teologická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
následná diskuze

22:00 rozhovor u vína
23:00 kompletář: modlitba před spaním

26.11.2022 sobota

7:00 - snídaně v místě ubytování
8:00 Laudy: ranní chvály
Dopolední program
(moderuje: Marta Sedláčková, farářka ČCE)

8:30 - 10:00 přednáška: Konfirmace v současné prakticko-teologické diskuzi, doc. Tabita Landová, vedoucí katedry praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
následná diskuze

10:00 - 10:15 přestávka

10:15 - 11:45 seminář: Nové formuláře ke konfirmaci v ČCE a ECM, Tabita Landová

12:00 eucharistická bohoslužba
(předsedá: Karel Šimr, dialogické kázání: Marta Sedláčková + Tomáš Drobík)

13:00 oběd