Pořady

Liturgické pořady konkrétních společenství a místních církví
Tomáš Drobík
Liturgický pořad nedělních bohoslužeb ve Farním sboru ČCE v Praze - Kobylisích (kostel U Jákobova žebříku) představuje a komentuje farář Tomáš Drobík. Text nese stejně jako popis evangelické liturgie v kostele sv. Václava v Bohnicích známky zlomkovitosti, dané jeho přepisem ze zápisu mluveného projevu.
Tomáš Drobík
Komentovaný liturgický pořad evangelických bohoslužeb, které v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích slouží farář Tomáš Drobík.
Karel Šimr
Tachovší křesťané letos opět slavili jako ekumenickou bohoslužbu vigilii ke slavnosti Seslání Ducha svatého. Pořad liturgie (která se vzhledem k deštivému počasí nakonec konala v místnosti a proto doznala oproti předloženému textu některých změn) přinášíme.
Karel Šimr
Pořad liturgie, slavené na setkání Coeny v Krouně 18. 2. 2006. Předsedal Marek Lukášek.
Martin Grombiřík
Eucharistická bohoslužba Světového lutherského svazu.
Karel Šimr
Liturgie byla vytvořena pro zasedání Komise pro víru a řád v Limě a byla zde poprvé slavena 15.1.1982. Text s úpravami převzat z Theologické revue 17/1984.
Karel Šimr
Liturgický pořad (včetně kázání) večerní bohoslužby, konané u příležitosti návštěvy prof. Irmgard Pahl v Praze v sv. Martina ve Zdi o 7. neděli velikonoční dne 20.5.2007. Předsedal Karel Šimr, kázal Marek P. Lukášek.
Martin Grombiřík
Liturgie k rozsvícení světla po západu slunce podle Apoštolské tradice Hippolyta Římského.