Modlitby

Jednotlivé liturgické modlitby, zpěvy a jiné prvky
Jaroslav Vokoun
Přímluvné modlitby, určené k užití při bohoslužbách. Z němčiny přeložil J. Vokoun. Vytiskněte oboustranně a vytvořte brožuru.
Coena
Sekvence Přijď ó Duchu přesvatý (Veni, sancte Spiritus), text anonymní, připisován Štěpánu Langtonovi z Canterbury (+1228).
Martin Grombiřík
Litanie neznámého autora z počátku třicetileté války. Pro bohatství biblických motivů a absenci vzývání svatých široce ekumenicky použitelná. Zdroj: http://www.preces-latinae.org/, mírně upraveno.
Martin Grombiřík
Úvodní kající rity z různých liturgických tradic