Agendy

Obecné agendy, misály a sbírky pořadů různých církví a denominací
Karel Šimr
Výklad bohoslužby a jejích jednotlivých částí podle Agendy ČCE, vydané SR ČCE roku 1983.
Karel Šimr
V roce 1996 vydala Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku svou novou agendu. Je po ní taková poptávka, že je v současné době již rozebrána. Zde je k vašim studijním účelům a praktickému využití k dispozici její oskenovaná verze (ve formátu pdf).
Karel Šimr
Duchovní poklad modliteb křesťanských - evangelická agenda z roku 1891.
Martin Grombiřík
Agenda Evangelical Lutheran Worship byla Církevní radou ELCA doporučena Celocírkevnímu shromáždění k přijetí jako primární bohoslužebný zdroj církve. Agenda je ve "zkušebním provozu" od října r. 2006.
Martin Grombiřík
Drobná liturgická pomůcka, obsahující časté odpovědi a dialogy při bohoslužbách. Oboustranně vytiskněte, pak v půli rozdělte a vzniklé polovice ještě přeložte, aby vznikla knížečka A6 s prvním listem začínajícím "Pozdravy". Určeno pro liturgickou výchovu a výuku, vhodné pro vložení (nebo vlepení) do zpěvníku. Lze např. kombinovat s bohoslužebným pořadem "D" v EZ