Večerní modlitba podle anglikánského breviáře na Žižkově

Autor:
Publikováno:

VEČERNÍ MODLITBA podle breviáře anglikánské církve z roku 1662 se Sborem a orchestrem Univerzity Karlovy řídí: Haig Utidjian
neděle 28. listopadu v 19 hodin Betlémská kaple na Žižkově Prokopova 4, Praha 3

ORCHESTR A SBOR UNIVERZITY KARLOVY byl založen v roce 2002 rektorem prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc. a sdružuje hudebně nadané studenty, zaměstnance i příznivce všech fakult. Svým působením - od přípravy pestrého poutavého repertoáru po vlastní vystupování - nabízí uplatnění a další růst talentovaným jedincům a zároveň reprezentuje celou univerzitu v domácím i mezinárodním prostředí. Orchestr a sbor UK je mladý, rozvíjející se soubor nadšených lidí otevřený umělecké spolupráci s jinými hudebními tělesy, ale také všem jednotlivcům, kteří si chtějí zahrát nebo zazpívat a společně se těšit z krásné hudby.

Orchestr i sbor od počátku vede šéfdirigent HAIG UTIDJIAN, který má bohaté zkušenosti s vedením jak profesionálních, tak amatérských těles ve Velké Británii a jinde v Evropě. Haig Utidjian do České republiky poprvé přijel na uměleckou stáž v roce 1998 na pozvání Jiřího Bělohlávka; od té doby se podílí na zdejším hudebním dění a zároveň propaguje českou hudbu ve světě.

Soubor vždy vítá nové instrumentalisty a zpěváky. Pravidelné zkoušky se konají ve středu večer v Betlémské kapli na Žižkově. Na první advent zde opět vystoupí v rámci evangelické bohoslužby.

Betlémská kaple na Žižkově Prokopova 4/216, Praha 3 * tram 5, 9, 26 Lipanská autobus 136 Rokycanova autobusy 207 a 133 Tachovské nám.

Činnost souboru představují webové stránky: http://certik.ruk.cuni.cz/orchestr_UK

Kontakt: Ludmila Hercová a Irena Lysáčková

Se srdečným pozdravem Christof Lange, evangelický farář