Luterská liturgická konference zasedala ve Slezsku

Autor:
Publikováno:

Reportáž z "Dnů liturgické skupiny" v polské Visle - Javorníku.

Ve dnech 13. až 15. října 2013 proběhly tradiční „Dny liturgické skupiny“ duchovních působícíchve třech luterských církví: Luterské evangelické církve a.v., Slezské evangelické církve a.v., a polské Evangelické církve a.v. Setkání se uskutečnilo ve sborovém domě v polské Visle - Javorníku za účasti 8 farářů včetně emeritního biskupa SCEAV b. Vladislava Volného. V prostorách místního kostela byla slavena liturgie hodin a v úterý ráno také eucharistická bohoslužba. Konferenčním jazykem byla polština. Během setkání byly předneseny referáty na téma luterské angelologie (Jan Gross), vlivu vysokocírkevního hnutí na luterskou církev (Jakub Retmaniak) a liturgie v Českobratrské církvi evangelické (Marek Lukášek). M. Lukášek tlumočil pozdravy evangelické iniciativy Coena. Slezští hostitelé vyslovili přání, aby se skupina zástupců Coeny zúčastnila jarního setkání, které bylo naplánováno na 28. – 29. dubna 2014 opět do Visly – Javorníku.