V Husově domě v Praze proběhne seminář o reformované liturgii

Autor:
Publikováno:

oradní odbor liturgický Českobratrské církve evangelické zve dne 13. listopadu 2008 na dva odborné semináře s docentem Dr. Peter Bukowski a jeho manželkou, farářkou Sylvia Bukowski z Wuppertalu (SRN). Oba se významně podíleli na tvorbě nové bohoslužebné knihy pro reformované církve v německé jazykové oblasti (Reformierte Liturgie, 1999).