V Havlíčkově Brodě uctili památku obětí z nemocnice

Autor:
Publikováno:

Rok a den poté, kdy byla zveřejněna podezření na vraždy v havlíčkobrodské nemocnici, se ve městě uskutečnila ekumenická bohoslužba. Výnos sbírky přispěje na vysazení stromu důvěry a smíření.

Bohoslužby Na paměť a  památku, která se konala v úterý 4. prosince 2007 od 18 hodin v Husově domě Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě, se zúčastnilo asi pět desítek lidí. Přišli pracovníci nemocnice a samosprávy, ale také příbuzní obětí nebo místní občané. Na bohoslužbu navázala přednáška psycholožky Bohumily Baštecké s názvem Výroční reakce lidí zasažených neštěstím. Večer zakončila společná debata návštěvníků, duchovních, ale také zástupců médií a samosprávy. Ti společně diskutovali o vyrovnávání se s neštěstími, vztahu společnosti ke smrti nebo o roli sdělovacích prostředků při utváření veřejného mínění. Akci pořádal Psychosociální intervenční tým spolu se zástupci místních křesťanských církví a ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod.

Obnos ve výši 2 000 Kč, vybraný při sbírce, chtějí pořadatelé využít na jaře příštího roku k vysazení stromu důvěry a smíření v nemocničním parku.

V letáku, který dostávali účastníci bohoslužby, se Bohumila Baštecká ohlíží za uplynulým rokem: „Otřeseni jsme byli všichni. Pozůstalí, kteří znovu museli promýšlet a prožívat poslední okamžiky svých blízkých, zdravotníci, kteří na chvíli přestali věřit zdravému rozumu a své zkušenosti, nemocní i zdraví, kteří se začali bát.“
 
Pořadatelé tak touto iniciativou uctili památku všech obětí. Zvláštní měrou chtěli vyjádřit podporu nemocnici. „Za rok se ukázalo, že zlo se může šířit jako nákaza, že čestnost, pravda a spravedlnost mohou bez pomoci strádat, že pomluvy a chuť po senzaci působí jako jedovatý popílek,“ mohli se příchozí ještě dočíst v nabízeném letáku.
„Připomenout výročí neštěstí by mělo být samozřejmé. My si dnes ale nepřipomínáme zlo – vraždy se staly dříve -, nýbrž odvážný a poctivý čin zveřejnění informací o neštěstí a o působení zla. To je třeba ocenit a v tom spočívá naděje, kterou oslavujeme,“ dodává Bohumila Baštecká, odborná garantka Psychosociálního intervenčního týmu

Akce navazuje na ekumenickou bohoslužbu Za smíření a obnovu důvěry a následnou veřejnou debatu, které se konaly 4. ledna 2007 – měsíc a den po zveřejnění jmen lidí, kteří v nemocnici pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí. Při rozpravě se účastníci mj. zamýšleli nad otázkou, jak se z události poučit. "Myslím, že touto akcí se vzduch v našem městě výrazně pročistil," hodnotil tehdy dosah události místní evangelický farář David Šorm. Dobré ohlasy zazněly také z nemocnice a města.


Psychosociální intervenční tým
je uskupením lidí, zastupující různé odbornosti, církve a organizace. Zabývá se pomocí lidem a obcím po neštěstích. V rámci své činnosti pořádá ekumenické bohoslužby jako jednu z možností k setkání s veřejností. Vychází přitom z poznání, že podobné rituály vždy pomáhaly překonávat náročné životní situace.

Liturgický pořad bohoslužby vč. kázání

Fotografie z bohoslužby