V Domažlicích postaví nový evangelický kostel

Autor:
Publikováno:

Nový kostel chtějí postavit členové domažlického evangelického sboru. Stavba za 11 milionů korun by měla do dvou let vyrůst v městském Hanově parku.

O nový sborový dům usiluje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích už od svého vzniku po první světové válce. Stavbu znemožnila nejprve okupace a poté měnová reforma v padesátých letech, která znehodnotila ušetřené prostředky. V současné době využívá sbor budovu v Kostelní ulici, která původně sloužila jako hostinec. Ta však už nevyhovuje současným potřebám ani velikosti sboru. Neposkytuje důstojné prostředí pro slavení bohoslužeb, k nimž se schází každou neděli na čtyři desítky věřících. Chybí dostatečné zázemí pro setkávání dětí a mládeže, konání biblických hodin nebo pořádání větších duchovních a kulturních akcí. K nim patří například pravidelná setkávání s partnerským sborem z nedalekého bavorského městečka Furth im Wald.

Moderně navržená budova nového sborového domu s modlitebnou, farou a prostory pro setkávání vyroste v městském Hanově parku. Sbor zde vlastní pozemek, který je v územním plánu již vyčleněn pro stavbu kostela. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup, ubytovací kapacity pro hosty nebo parkovací místa pro návštěvníky bohoslužeb a dalších akcí. Domažličtí evangelíci doufají, že tak budou moci sborový život přiblížit i dalším obyvatelům města a okolí.

Stavba kostela si vyžádá jedenáct milionů korun. Měla by začít už v příštím roce, pro nějž sbor získal dotaci z celocírkevní sbírky Jeronymovy jednoty. Část prostředků zajistí prodej stávajícího sborového domu. Významně se na stavbě budou podílet svépomocí členové sboru. Uvítají však také sponzorské příspěvky i dary občanů. V rozpočtu totiž stále chybí bezmála tři miliony korun.