O radostech a strastech liturgické obnovy budou besedovat v Praze

Autor:
Publikováno:

Už 25. seminář zájemců o teologii na téma "Radosti a strasti liturgické obnovy" pořádá Institut ekumenických studií v Praze ve dnech 16. a 17. listopadu 2007 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Program semináře


Pátek 16. listopadu 2007

16:45    káva, čaj
17:00    Hlavní referát: David Holeton – Liturgická obnova anglikánské církve v Kanadě
18:15     Koreferát: Pavel Kolář - Ekumenická forma liturgie
18:35     diskuse
19:15     občerstvení

Sobota 17. listopadu 2007

8:30     ranní modlitba
8:50     káva, čaj
9:00     koreferáty:
            Pavel Černý – Liturgická obnova CB
            Tomáš Drobík – Liturgická obnova ČCE
            Pavel Hradilek - Liturgická obnova římskokatolické církve u nás
10:00     přestávka
10.15     panelová diskuse na téma: Jak začít s liturgickou obnovou ve farnosti (sboru)? Moderuje Pavel Kolář
12:00     Anglikánská liturgie - předsedá David Holeton
13:00     oběd
14:15     seminární skupiny
            Pavel Kolář: Útěcha nemocným a její liturgická forma
            Jan Klípa: Obnova liturgického prostoru
            Pavel Hradilek: Liturgie pro děti
16:00     hodnocení semináře a závěr