Jarnímu setkání udá rytmus i téma denní modlitba

Autor:
Vytvořeno:

Ve dnech 23.-24. března 2012 proběhne na evangelické faře v Krouně další "domácí seminář" členů a příznivců Coeny z oblasti bohoslužby církve věnovaný tentokrát liturgii hodin.

Studijní setkání začne v pátek v 18 hodin nešporami a skončí v sobotu odpoledne. Na programu se budou střídat denní modlitby s krátkými referáty i společnými neformálními diskusemi. Příspěvky nastíní historický vývoj liturgie hodin a zejména se budou zamýšlet nad jejími možnými podobami dnes. Vítáni budou všichni, kdo by se o své postřehy a zkušenosti v této oblasti chtěli podělit.

Setkání je otevřené všem zájemcům. Bližší informace u krounského evangelického faráře Davida Sedláčka: sedl.david@centrum.cz, 603 186 128.