Dveře chrámu otevřou v Noci kostelů i v Bošíně

Autor:
Publikováno:

Evangelický kostel v Bošíně se již tento pátek připojí k iniciativě "Noc kostelů". Svým večerním a nočním návštěvníkům nabídne modlitbu a kytarový koncert.

V pátek 29. května proběhne v bošínském evangelickém kostele od 21 hodin večerní žalmová modlitba, na kterou naváže kytarový koncert Petry J. Fischerové. V pátek večer mezi mezi Nanebevstoupením Páně a Slavností seslání Ducha svatého vyjadřuje tato iniciativa obsah modlitby církve: prosíme o Ducha svatého, který přes mnohost dialektů a jazyků dokáže způsobit vzájemné porozumění a dá církvi sílu oslovit své okolí.

Noc kostelů se letos v ČR pořádá poprvé a připojilo se k ní šest křesťanských církví - katolíci, baptisté, evangelíci, pravoslavní, členové Církve bratrské a Církve československé husitské. Z Českobratrské církve evangelické se akce účastní také evangelický kostel J.A. Komenského v Brně. Noc kostelů se do ČR rozšířila z Rakouska, kde ji věřící spontánně uspořádali poprvé v roce 2005. Loni při ní 500 kostelů v Rakousku navštívilo 270 000 lidí.

Evangelický kostel v Bošíně je již 3. evangelickou sakrální stavbou na tomto místě. První byla roku 1795 postavená dřevěná modlitebna. Roku 1850 byl postaven nový chrám za působení faráře Samuele z Tardy. Tento chrám však byl po velkých deštích r 1886 natolik narušen, že musel být stržen. Současný kostel byl postaven r. 1887 a již v době svého vzniku byl "nad potřebu veliký a vysoký". Zpráva architekta Edgara z roku 1912 mluví o tom, že "evangelická obec jej v neděli nenaplní ani z poloviny". V Bošíně stojí také kostel z 15.století, který nyní patří do správy ř.-katolické církve.

V současné době rozebíhá evangelická farnost projekt "Open Church, otevřený kostel - otevřená církev", který si klade za cíl povzbuzovat místní občanský život, vzdělanost a pozitivní přístup k životu v kraji, který patří k nejateističtějším v České republice.